Wtorek, 16.07.2024

analiza kosztów

system gps

POLSKI

mobilna sprzedaż

ENGLISH

zarządzanie sprzedażą

mobilny sprzedawca

system gps

DANE

Analizowane dane to m.in.:

trasa i czas przejazdu,

miejsca i czas postojów,

ilość przejechanych kilometrów
(zliczana automatycznie),

wielkość sprzedaży
(ilościowo i wartościowo),

dostępne stany magazynowe
(kolejkowanie zamówień),

alerty, czyli powiadomienia
o nieprawidłowościach (np. nadużyciach),

koszty floty i koszty pracowników,

prędkość w każdym punkcie trasy oraz średnia i maksymalna zanotowana na wybranym odcinku.

W przeciwieństwie do tachografu, otrzymujemy prawdziwe dane nt. trasy, ponieważ pomiar jest dokonywany przez satelity. Dane dotyczące przebiegu pracy danego pracownika wraz z raportowaną na bieżąco wielkością sprzedaży stanowią cenne źródło informacji o rentowności działań handlowców.

Przetworzone w kilka sekund informacje dostępne w postaci czytelnych zestawień, porównań, podsumowań i statystyk gwarantują skuteczną analizę i kontrolę ich poczynań. Oszczędność czasu i pieniędzy, przeznaczanych dotąd na przygotowanie różnego rodzaju raportów i zestawień oraz żmudne ich analizy, jest ewidentna i stanowi jeden z głównych powodów, dla których firmy decydują się na tę inwestycję, która - nota bene - zwraca się po kilku miesiącach od momentu wdrożenia.

GŁÓWNY CEL

Główne zastosowanie systemu to EWIDENCJA KOSZTÓW ORAZ WIELKOŚCI SPRZEDAŻY, co zapewnia wielowymiarową analizę efektywności pracy przedstawicieli, a także opłacalności obsługi poszczegól- nych punktów dystrybucji.


System, obok danych stricte sprzedażo- wych, może również rejestrować inne działania handlowe, a nawet poczynania konkurencji, co z pewnością okaże się przydatne podczas przeprowadzania badań marketingowych.

SCHEMAT DZIAŁANIA

System składa się z 4 elementów:


REJESTRATOR
montowany w samochodzie,

PALMTOP, do ewidencji zamówień
i akwizycji danych,

TELEFON KOMÓRKOWY
z bluetooth
(zapewnia klient),

SERWER z OPROGRAMOWANIEM.


Uwagi:

1) Zamiast transmisji danych z rejestratora GPS do palmtopa przez port IRDA, istnieje możliwość ich bezpośredniej transmisji na serwer poprzez GPRS.

2) Telefon komórkowy zapewnia Klientowi operator telefonii komórkowej, Ancom nie zajmuje się kwestią dostarczania tego elementu systemu. Wszelkie opłaty z tytułu transmisji danych drogą GPRS zależą od rodzaju abonamentu u operatora.

FUNKCJE

Optymalizacja i kontrola procesu sprzedaży poprzez:

Możliwość śledzenia na bieżąco stanów magazynowych.

Bezpośredni przesył zamówień do dystrybutora / magazynu dostawcy.

Identyfikacja kosztów w zależności od miejsc ich powstawania.

Eliminowanie kosztów ukrytych (eksploatacja pojazdów, praca Przedstawicieli Handlowych).

Eliminowanie dokumentacji papierowej.

Zapewnienie pełnego monitoringu działań handlowych i marketingowych Przedstawicieli Handlowych.

Kontrola rentowności Punktów Dystrybucji oraz Przedstawicieli Handlowych.

Rozbudowany system raportowania.

Generowanie danych decyzyjnych (analizy porównawcze, statystyki, zestawienia) celem wykorzystania ich do operacyjnego, jak i strategicznego zarządzania, np. bilans sprzedaży danej grupy produktów dla poszczególnych PH.

Monitoring pracy różnego typu urządzeń pokładowych.

Alerty informujące o odstępstwach od założonych warunków i norm pracy.

Wyposażenie przedstawiciela w mobilną drukarkę pozwala na drukowanie takich dokumentów, jak: faktura VAT, KP, MM, bez konieczności wchodzenia ponownie do sytemu przez inne osoby i korzystania z przesyłek pocztowych.

OPCJE DODATKOWE


System ACRES może zostać rozbudowany o funkcje rejestrowania dodatkowych parametrów, np. temperatury (chłodnia), ciśnienia, napięcia, a także zdarzeń typu: włączenie lub wyłączenie danego urządzenia, będącego na wyposażeniu samochodu. Możliwości te otwierają więc perspektywę nowych zastosowań w pojazdach, wykorzystywanych np. do przewożenia towarów wymagających specyficznych warunków podczas transportu. Indywidualny dobór opcji następuje po zapoznaniu się ze specyfiką działalności Klienta i jest ściśle uzależniony od jego potrzeb.

MOBILNA SPRZEDAŻ

Acres-Mobile to integralna część systemu Acres 2.0. Jest to nowoczesny system mobilnej sprzedaży posiadający m.in. takie funkcje jak:

Zbieranie zamówień przez przedstawiciela handlowego z rozróżnieniem na: faktyczne i telefoniczne.

Wysyłanie zamówień w określonym terminie do centrów dystrybucyjnych.

Tworzenie i zarządzanie planami promocji.

Pomoc w realizacji priorytetów i targetów.

Szybka, obustronna komunikacja z kierownikiem regionalnym.

Planowanie i optymalizacja trasówek.

Wspomaganie zarządzania bazą punktów dystrybucji.

Możliwość dołączania załączników.

ACRES GEOMARKETING

Acres Geomarketing to innowacyjny system pozwalający na przestrzenną analizę sieci sprzedaży, ściśle współpracujący z nowoczesną mapą cyfrową.


Główne funkcje systemu to:

Porównanie zagęszczenia ludności i rozmieszczenia Punktów Dystrybucji i Przedstawicieli Handlowych

Kontrola i przestrzenna analiza efektywności systemu sprzedaży bezpośredniej

Analiza profilu Klienta - rynki zbytu (na podstawie danych demograficznych)

Analiza efektów kampanii reklamowej

Projektowanie sieci dystrybucji


Ponadto system pozwala wizualizować i analizować:

Potencjał Klientów pozyskanych i istniejących na rynku

Wielkość sprzedaży poszczególnych produktów na każdy Punkt Dystrybucji

Klientów na podstawie danych statystycznych (w skali gmin, powiatów, województw)

Sprzedaż w poszczególnych regionach

| W górę |

Ostatnia aktualizacja: 12.12.2006

Design ANCOM WebStudio. ©ANCOM, ul. Pasternik 94a, 31-354 Kraków

analiza kosztów

koszty transportu kontrola paliwa zarządzanie sprzedażą mobilny sprzedawca